Stortingsvalget

Stortingsvalget i Norge i 2013 var et valg mange følgte nøye med på, steg for steg. Valget fant sted over hele landet, altså et nasjonalt valg hvor valgdagen var den 9. september. Der skulle det altså bli valgt representanter til stortinget som skal gå i perioden 2013 og frem til og med 2017. Det ble valgt hele 169 representanter på denne valgdagen, i tillegg til den 9. september så avholdt 206 av landets 428 kommuner valg søndag den 8. september. Dette var nok med på å øke valgdeltakelsen som i 2013 endte på 78,2 prosent, som var en økning på hele 1,8 prosent dersom en sammenligner med valget som var høsten i 2009.

Valget gav til slutt en ganske så overlegen seier for den borgelige delen av partiene, Fremskritspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre fikk til sammen hele 96 mandater mot de rødgrønnes 72 mandater. De rødgrønne partiene er Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Det har faktisk ikke vært et så stort flertall hos noen av partiene etter andre verdenskrig. Alt dette er med på å vise hvor populær akkurat dette valget var og at hele folket i Norge fulgte hele valgets løp fra begynnelse til slutt. Det var til og med mulig å tippe på utfallet av valget på, noe som helt sikkert kommer til å være mulig å gjøre igjen ved neste valg i 2017. Oddsen der vil bli en ytterligere indikasjon på hvordan valget vil gå. Sammen med meningsmålingene fra Gallup kan disse gi et godt bilde av situasjonen.

Det er nå altså blitt Erna Solberg som har ansvaret for å danne den nye regjeringen etter valget og for å kunne få flertall i Stortinget så er partiet også nødt til å samarbeide med både Fremskritspartiet og minimum ett av sentrumspartiene.

Miljøpartiet De Grønne ble også for alle første gang representert på Stortinget med ett mandat fra Oslo, de hadde en fremgang på rundt 70 000 stemmer som gjorde at de gikk opp fra 0,4 prosent til 2,8.